Komponovaná krajina Libějovicko-Lomecko - přednáška

Libějovicko lomecko - Příběh tří staletí.

Přednáška ing Jozefa Sedláčka z Mendelovy univerzity v Brně.
Libějovice jsou centrem krajinářské kompozice, která byla kontinuálně rozvíjená od konce 17. století do začátku 20. století napříč styly i vlastníky. Jádro kompozice tvoří poutní kostel na Lomci, Libějovický zámek a Lázně, kterou propojuje kočárová cesta lemovaná dvou a čtyřřadou alejí. Základ této kompozice navrhli šlechtici z rodu Buqouyů. Nasledující vlastník, rod Schwarzenbergů, dál rozvíjel území po zahradně-architektonické i po hospodářeké stránce. Na hlavní kompoziční osu tak navazuje síť ovocných stromořadí, cest a poplužních statků a celé území je prohlášeno za krajinnou památkovou zónu. Přednáška prezentuje jednotlivé stavby a krajinářské úpravy v kontextu vlastnických vztahů a historických událostí.

zdroj SOA (Státní oblastní archiv) Třeboň

zdroj SOA (Státní oblastní archiv) Třeboň

zdroj ing. Jozef Sedláček, Mendelova univerzita Brno

using allyou.net