Lidická sbírka výtvarného umění: Jitka Petřeková – Odkaz holokaustu (šperky objekty)

Lidická sbírka výtvarného umění: Jitka Petřeková – Odkaz holokaustu (šperky objekty)
V roce 2022 si Lidická sbírka výtvarného umění připomněla 55. let od založení. V současné době tato, stále ještě málo známá, sbírka čítá téměř šest set děl současného  výtvarného umění, jejíž jádro tvoří ucelená sbírka současné německé tvorby a dary význačných českých umělců. Umělkyně Jitka Petřeková patří mezi mladší generaci autorů, kteří se rozhodli svým velkorysým darem vyjádřit úctu obětem tragických lidických událostí roku 1942 a zároveň podpořit život v nových Lidicích.
Je nám velkou ctí, že můžeme v prachatické galerii Neumannka představit ukázku z naší sbírky. Autorská kolekce šperků - objektů „Odkaz holocaustu“ vznikla jako pocta lidem, odvlečených nacisty za druhé světové války do koncentračních táborů. Tragická dějinná událost a její odkaz jsou zachyceny v podobě autorského šperku - objektu a tvoří ucelenou kolekci.
Měřítko šperku zohledňuje proporce lidského těla. Ozdobná funkce šperku je však potlačena. Jediné, co tuto kolekci spojuje s původním významem šperku, jsou pouze místa určení na lidském těle (prsten, náramek, náhrdelník ….).
Tvarosloví šperků původně vychází z rytmiky a podoby ostnatého drátu. Později se přidaly symboly Davidovy hvězdy, ale také čtyřramenné a tříramenné svastiky, jejichž směr rotace je v tomto případě čitelný v obou směrech. Výsledné tvary jsou asociací slov, obrazů, symbolů a myšlenek, fotografií, útržků a fragmentů. Jsou křehkým záznamem. Základní geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, kruh) vycházející z již zmíněných symbolů, a umožňují docílit čistého a tvarově křehkého sdělení. Dílem se prolínají i symboly trnů a trnové koruny, kříže a křížení.
Objekty nesou v sobě silné poselství, které vyvstalo z popela, z bolestných a zraňujících prožitků, které ležely po několik desetiletí zasunuté hluboko v duších těch, kteří přežili.
Text: Jitka Petřeková a Petra Samberg Vargová, kurátorka Lidické sbírky výtvarného umění

using allyou.net