DIALOGY S HISTORIÍ S ARCHITEKTEM MICHALEM FIŠEREM, TŘIARCHITEKTI

Práce architekta je neustálé cestování časem. Přetváříme místa, která se vyvíjí a nadále budou stovky, tisíce let. Když navrhujeme, prožíváme životy domů a měst, životy minulé i budoucí. Žijeme mimo čas. Musíme, nechceme-li dělat chyby, být marnotratní, chceme-li zůstat nohama na zemi. Představím vlastní projekty pro místa s historií, ale především místa z budoucností. A dojde i na postřehy z Prachatic.

DIALOGY S HISTORIÍ
Projekt Dialogů s historií je pásmem přednášek určených široké veřejnosti - všem potenciálním stavebníkům: ať soukromým, nebo zástupcům obecní či městské samosprávy, developerům. Je to především sdělení architekta – nejen jako jednotlivce nebo jednoho studia, ale informací od architektů jako celku směrem ke společnosti.
Projekt by měl zasít a šířit myšlenku, že: tak jako fungují vztahy mezi lidmi ve společnosti, tak také fungují vztahy mezi objekty. Na rozdíl od společnosti, kde dochází k pohybu lidí a k proměnlivosti složení lidí, kteří spolu sdílí společný prostor, objekty své místo nezmění a zůstávají, jsou stavěny na minimálně sto let a déle a prostory, které jsou jimi definovány - vnitřní i vnější, ovlivňují vědomé i podvědomé chování a myšlení příštích generací.
Domy a objekty mohou propojovat prostory, vytvářet příjemné, laskavé prostředí pro pobyt a mohou také vytvářet bariery a místa, kde se člověk netouží zdržovat. Proto každá intervence, zásah do stávajících podmínek by měl být citlivý, navržený odpovědně s ohledem na vazby a vztahy, které mění. Věřím, že to nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl by být veden dialog s historií s vědomím, že to je odkaz do budoucnosti.
Na každou přednášku je pozván host - činný architekt, teoretik, popularizátor architektury - a představí stavění ze svého úhlu pohledu. Publikum se tak seznámí s tím, co je obsah práce architekta, co od něho chtít a cílem je, aby bylo samo poučeno, protože bez dobrého zadání není dobré řešení. A architekt bez poučeného investora je bezmocný.
Na účasti v projektu přijali pozvání mladí architekti i známé osobnosti, např.: Adam Gebrian, prof.Rostislav Švácha, Eva Jiřičná, Projektil architekti, atelier K2, Michal Fišer a další…. Přednášky v současné době probíhají v Klatovech, v Karlových Varech, v Praze Řeporyjích, probíhaly v Brně a v budoucnu se postupně přesunou i na další místa České republiky.

Ing.arch.Michaela Zucconi - autor projektu

https://www.facebook.com/Dialogy/timeline?ref=page_internal

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."
Prof.PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
V Praze 27.11.2015

Ing. arch. Michal Fišer

Ing. arch. Michaela Zucconi

foto Zdeněk Přibyl

using allyou.net