DIALOGY S HISTORIÍ

Dialogy s historií s architektem Norbertem Schmidtem

Přímluva za současnost

Současné umění a interiér starého kostela – dva světy, které nemají nic společného? Lze proměňovat atmosféru (nejen) historické stavby? Jsou prostorové intervence jen drzou novotou nebo naopak jistým znovuvzkříšením prastaré tradice? Jak jinak pak působí prostor zpětně na diváka? Dokážeme dnes alespoň dočasně ještě dosáhnout funkčního spojení umění a architektury? Nehrozí nám při uměleckých intervencích zneužití památky jen jako působivé kulisy současného sebestředného díla? Tyto a podobné otázky se architekt Norbert Schmidt pokusí ve svém příspěvku z různých stran rozkrýt na několika příkladech uskutečněných v kostele Nejsv. Salvátora v Praze u Karlova mostu.

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (* 1975) je architekt a redaktor teologické revue Salve, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK. V současné době pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota, kde se podílí např. na obnově pražského dominikánského kláštera u sv. Jiljí, na rekonstrukci kostela sv. Rodiny Českých Budějovicích a Kaple Parlamentu České republiky. Samostatně realizoval rekonstrukci krypty kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (2005) a upravil tamní presbytář (2009). V akademickém kostele doprovází intervence umělců jako Václav Cigler, Adriena Šimotová, Jindřich Zeithamml, Stanislav Kolíbal, Choi Jeonghwa, Patrik Hábl, Jaromír Novotný, Michal Škoda atd. V roce 2013 dokončil s Helenou Kohlovou úpravu liturgického prostoru klášterního kostela ve Slaném. Na podzim 2014 inicioval dočasnou úpravu hrobu padlých na Bílé hoře, na které spolupracoval s malířem Patrikem Háblem a skladatelem Michalem Ratajem. Od listopadu 2014 do července 2015 hostila volyňská Galerie Na shledanou jeho architektonickou intervenci ÜBERRAUM. V roce 2015 navrhl místo posledního odpočinku a schránu na ostatky P. Josefa Toufara v Číhošti a nový kříž pro věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Na téma vztahu teologie, architektury a umění publikuje Norbert Schmidt v odborných i populárních časopisech.

Ing.arch.Michaela Zucconi - autor projektu

https://www.facebook.com/Dialogy/timeline?ref=page_internal

"Dialogy s historií koncipuje autorka tohoto projektu arch. Michaela Zucconi jako platformu pro dialog mezi veřejností na jedné a architekty nebo památkáři na druhé straně. Projekt se zakládá na pořádání přednáškových cyklů v českých a moravských městech a již dnes budí u veřejnosti velký zájem. To se mi zdá být velmi vítané; k slabinám architektonické tvorby i památkové péče totiž patří právě fakt, že obě tyto "instituce" nevysvětlují dostatečně veřejnosti svůj smysl a své záměry a nevstupují s touto veřejností do trvalé a otevřené debaty. Projekt Dialogy s historií si klade za cíl napravit aspoň do jisté míry tento deficit."
Prof.PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
V Praze 27.11.2015

FOTO: Christian Helwing: FREE VISIT, kostel Nejsv. Salvátora v Praze 2016 (foto: Petr Neubert)

using allyou.net